Szybki strzał - Facet

Jazda po alkoholu - jak, kiedy i dlaczego warto uzyskać warunkowe umorzenie postępowania?

2021-03-16 13:26:38

Art. 178a Kodeksu Karnego wskazuje, iż prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem, niezależnie od ewentualnych konsekwencji tego zachowania. Jego popełnienie wiąże się z uruchomieniem machiny odpowiedzialności karnej - na drodze kolejno postępowania przygotowawczego, a następnie sądowego. Najkorzystniejsza, z punktu widzenia sprawcy omawianego czynu, jest możliwość uzyskania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania. Co zrobić, aby je uzyskać? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie korzyści wynikają z orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można poniżej.

Jazda po alkoholu

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania? 

Warunkowe umorzenie postępowania jest orzeczeniem stanowiącym tzw. instytucję probacyjną - a więc taką, której celem jest poddanie sprawcy próbie. Warunkowo umarzając postępowanie, sąd nie skazuje sprawcy za czyn, którego się dopuścił, zakładając, że miał on charakter jedynie incydentalny, a jego waga nie jest wystarczająca doniosła, aby wymierzyć nawet najłagodniejszą ze wskazanych przez Kodeks Karny kar. W zamian wskazuje okres próby, wynoszący od roku do 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia, podczas którego postawa sprawcy będzie podlegała kontroli w zakresie prezentowanych postaw.

Rozważając orzeczenie warunkowego umorzenia postępowania, sąd bierze pod uwagę szereg okoliczności, takich jak dotychczasowa postawa sprawcy, rodzaj i charakter naruszonego przez niego dobra, wymiar wyrządzonej szkody, powiązanie jej z niedopełnieniem przez sprawcę jego obowiązków, okoliczności popełnienia przestępstwa, motywacja sprawcy, rodzaj reprezentowanego przez niego zamiaru (bezpośredni, ewentualny), naruszone przez niego reguły ostrożności, czy stopień ich naruszenia. 

W okresie próby na sprawcy spoczywają pewne obowiązki. Kodeks karny w art. 67 wskazuje, iż stanowią je zawsze obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Alternatywą jest orzeczenie nawiązki. Sąd może również m.in. orzec o oddaniu sprawcy pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, a także orzec w przedmiocie zobowiązania go do świadczenia pieniężnego, czy zakazu prowadzenia samochodu.

Niedopełnienie powyższych obowiązków, jak również popełnienie przez sprawcę przestępstwa umyślnego i uzyskanie w związku z nim wyroku skazującego w okresie próby bądź do 6 miesięcy po jego zakończeniu, skutkuje wznowieniem postępowania. Pomyślny przebieg okresu próby oznacza z kolei ostateczne umorzenie postępowania wraz z wszelkimi jego konsekwencjami.

Kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Zgodnie z art. 66 Kodeksu Karnego o warunkowe umorzenie postępowania ubiegać się może sprawca spełniający łącznie następujące przesłanki: 

  • wina i społeczna szkodliwość popełnionego przez niego czynu nie są znaczne, 
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, 
  • sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne,
  • właściwości sprawcy, jego warunki osobiste i dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego, 
  • popełniony czyn jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania składać można zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego - również w II instancji (gdy ujawniły się nieznane wcześniej okoliczności, mogące mieć wpływ na treść orzeczenia). Powinien on być odpowiednio uzasadniony. 

Elementem, który nastręcza najwięcej trudności, jest z pewnością okoliczność nieznacznej winy i szkodliwości społecznej czynu, gdyż prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości z natury rzeczy jest zachowaniem nagannym i szkodliwym społecznie. W związku z tym nieodzowny jest umiejętny dobór argumentów. W szczególności podnosić można okoliczności niskiego stężenia alkoholu we krwi, incydentalnego charakteru czynu, jazdy bez pasażerów, jazdy w obszarze niezabudowanym, o niskim natężeniu ruchu, zgodnie z pozostałymi przepisami ruchu drogowego. Istotne jest również wykazanie prezentowania przez sprawcę chwalebnych postaw społecznych do czasu popełnienia czynu. W skutecznym motywowaniu swojego wniosku niezwykle przydatna jest pomoc adwokata, mającego doświadczenie w zakresie prowadzenia tego typu spraw.

Jakie korzyści wynikają z warunkowego umorzenia postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania jest o wiele korzystniejsze aniżeli wyrok skazujący, również ten wydany w wyniku dobrowolnego poddania się karze. Uzyskując go, zyskuje się: 

  • brak karalności - warunkowe umorzenie postępowania wiąże się ze stwierdzeniem winy, przy jednoczesnym braku orzekania o karze. W jego wyniku nie jest się ujętym w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana za przestępstwo umyślne, co ma znaczenie zarówno na wypadek potencjalnych postępowań w przyszłości, jak i z punktu widzenia osoby funkcjonującej w społeczeństwie - również jako pracownik;
  • brak zakazu prowadzenia pojazdów lub jego krótszy czas - w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd nie ma obowiązku orzekania o zakazie prowadzenia pojazdu przez sprawcę, orzekając zaś o nim, może to zrobić jedynie w wymiarze do 2 lat;
  • niższe świadczenia pieniężne - w przypadku warunkowego umorzenia postępowania wysokość nałożonych na sprawcę świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć 5000 zł, podczas gdy w przypadku skazania kwota ta może być wyższa.

Więcej można przeczytać na:

https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Artykuł Partnera

fot. unsplash.com

Słowa kluczowe: adwokat24, porada prawna, warunki umorzenia, warunkowe umorzenie
Komentarze
Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.
Zobacz także
WÃłdka Åźytnia
Wódka żytnia - oto wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Jak przedstawia się historia wódki destylowanej w naszym kraju? No i kto ją wymyślił - Polacy czy Rosjanie?

Jakie meble łazienkowe wybrać
Jakie meble łazienkowe wybrać?

Na co zwrócić uwagę, wybierając meble łazienkowe? I jakie meble wybrać?

Polecamy
OC dla młodego kierowcy
OC dla młodego kierowcy - co musisz wiedzieć?

Ubezpieczyciele traktują młodego kierowcę jako klienta generującego większe ryzyko konieczności wypłaty rekompensaty.

zyczenia
Życzenia na Wielkanoc - co wypada, a co nie?

Dowiedz się, czego życzyć bliskim na święta, a przed czym warto się powstrzymać.

Ostatnio dodane
WÃłdka Åźytnia
Wódka żytnia - oto wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Jak przedstawia się historia wódki destylowanej w naszym kraju? No i kto ją wymyślił - Polacy czy Rosjanie?

Jakie meble łazienkowe wybrać
Jakie meble łazienkowe wybrać?

Na co zwrócić uwagę, wybierając meble łazienkowe? I jakie meble wybrać?

Popularne
30 gwiazd porno najbardziej poszukiwanych w sieci
30 gwiazd porno najbardziej poszukiwanych w sieci

Filmików z tymi aktorkami porno internauci poszukują najczęściej. Jesteś wśród nich?

40 najlepszych młodych gwiazd porno (ZDJĘCIA)
40 najlepszych młodych gwiazd porno (ZDJĘCIA)

Prezentujemy listę czterdziestu nadziei pornobiznesu - młodych gwiazd filmów dla dorosłych, do których należeć będą najbliższe lata!

Najgorętsze biusty polskiego show-biznesu (+18)
Najgorętsze biusty polskiego show-biznesu (+18)

Zobacz galerię najgorętszych biustów polskiego show-biznesu.